Upozorňovací lišta
Od 22.10.2021 platí ve všech lázeňských domech zákaz návštěv. Aktuální situace a opatření v lázních Slatinice naleznete zde.
Lázně Slatinice
Zpět na Aktuality

Aktuální informace z Lázní Slatinice

V návaznosti na příslušná usnesení vlády upravující krizová opatření mohou lázeňská zařízení nadále poskytovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou samoplátecké pobyty a služby poskytovány pouze osobám:

 • naočkovaným proti nemoci COVID-19, kteří se prokáží národním certifikátem (od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo, od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní)
 • osobám, které prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19  a od prokázání nákazy neuplynulo více než 180 dní a
 • osobám, s negativním PCR testem (ne starším než 72 hodin), pokud se jedná o:
 1. osobu do dovršení 18 let věku, nebo
 2. osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
 3. osobu očkovanou proti onemocnění covid-10, pokud od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

 V případě že nesplňujete tyto podmínky a máte objednaný pobyt, kontaktujte nás na email: pobyty@lazneslatinice.cz

Procedury jsou poskytovány pouze ubytovaným klientům. 

 

Objednávky na pooperační péči (přímé překlady z nemocnic) v našem Odborném léčebném ústavu bude možné provádět pouze telefonicky, nebo emailem. V případě emailového kontaktu nám zašlete také kontaktní telefon.

Máte-li dotazy týkající se lázeňské léčby, kontaktujte nás prosím pouze telefonicky či emailem.

telefon: +420 581 571 810, +420 581 571 800

e-mail: prijem@lazneslatinice.cz, prijem2@lazneslatinice.cz

 

Máte-li dotazy k pobytům pro samoplátce, kontaktujte prosím obchodní oddělení

telefon: +420 734 121 531

e-mail: pazderova@lazneslatinice.cz 

 

Zdraví našich klientů a zaměstnanců vždy na prvním místě!

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je naší prioritou ochrana zdraví klientů i zaměstnanců lázní Slatinice. Z tohoto důvodu byla zavedena preventivní opatření, která minimalizují riziko nákazy.

 

Všeobecná opatření

 • OD 25.2.2021 platí povinnost nošení respirátorů třídy FFP2 ve všech vnitřních prostorech lázeňských domů.
 • Na frekventovaných místech jsou pro naše klienty umístěny stojany s dezinfekcí.
 • Dbáme na dodržování dvoumetrových rozestupů.
 • Od 22.10.2021 platí zákaz návštěv ve všech lázeňských domech.
 • Všichni klienti při příjezdu vyplňují čestné prohlášení, kde prohlašují, že jim není známo, že mají jakékoliv přenosné onemocnění, ani že s nemocnou osobou přišli do kontaktu, nejsou v karanténě, netrpěli v posledních 14 dnech zhoršením zdravotního stavu (ve smyslu příznaků spojených s onemocněním Covid-19), a že během posledních 14 dnů nepobývali v zahraničí.
 • Všem klientům je při příjezdu měřena tělesná teplota.
 • Všem zaměstnancům je každý den při příchodu měřena tělesná teplota.
 • Pacienti a klienti jsou pravidelně testováni každých 7 dní.
 • Sauny jsou mimo provoz.

 

Stravování

 • Stravování probíhá v maximálním obsazení dvou klientů u jednoho stolu. Výjimkou je situace, kdy je ubytováno více klientů na jednom pokoji či apartmánu.

 

Úklid a hygiena

 • Nad běžný rámec je zvýšená pozornost věnována dezinfekci povrchů.
 • K dezinfekci pokojů i společenských prostor jsou využívány ozónové přístroje, sterilizátory vzduchu, nanonástřiky a makromolekulární nástřiky.

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vyžadujeme dodržování všech předpisů, nařízení, preventivních opatření a zejména dodržování vnitřního řádu lázeňských domů. Děláme to pro Vaše bezpečí a bezpečí našich zaměstnanců.

 Další informace se dozvíte také ve vyjádření Svazu léčebných lázní, které naleznete zde.

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
Lázeňský dům Balnea ve Slatinicích hodnocení