Lázně Slatinice
moderní rodinné lázně se staletou tradicí
Lázně Slatinice
English Deutsch Polski
On-line Rezervace
Nevztahuje se na komplexní/příspěvkovou lázeňskou péči a Odborný léčebný ústav.
Tento termín není z kapacitních důvodů závazný. Pokud Vámi zvolený termín není k dispozici, bude Vám nabídnut jiný termín.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Dotaz/Poptávka
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Telefon Lázně Slatinice +420 581 571 000
ÚvodLázně SlatiniceProceduryLázně SlatinicePo konzultaci

Po konzultaci s lékařem

 
Vyšetřovací výkony lékařské Poznámka
Cena rok 2018
Cena rok 2019
Konzultace lékařem   30,- 50,-
Vstupní lékařské vyšetření   400,- 400,-
Kontrolní (cílené) lékařské vyšetření   200,- 200,-
Závěrečné lékařské vyšetření včetně poučení klienta   200,- 200,-
Manuální terapie FBRL lékařem (30 min.) - čas konání procedury dle dohody s lékařem   220,- 350,-
Manuální terapie FBRL lékařem (60min.) - čas konání procedury dle dohody s lékařem   400,- 600,-
Akupunktura ucha - čas konání procedury dle dohody s odborným lékařem   200,- 200,-
       
Vyšetřovací výkony pomocné (sloužící ke sledování efektu lázeňské léčby)      
Injekce bez léčiva (intramusculárně, subkutánně) KL 30,- 30,-
Injekce do měkkých tkání KL

100,-

100,-

Kanylace periferní žíly včetně infuze KL

200,-

200,-

Funkční telemtrické EKG. KL 150,- 150,-
Funkční telemtrické TK a puls KL 20,- 20,-
Ošetření a převaz rány do 5 cm2 KL

100,-

100,-

Ošetření a převaz rány od 5do 15 cm2 KL 150,- 150,-

Katetrizace močového měchýře permanentní cévkou (mimo akutní stavy)

KL 400,- 400,-
       
Biochemické vyšetření z krve a moči (odběrové dny út + čt 6:00 - 7:00 po předchozím objednání)      
Krevní obraz bez dif. KL 150,- 150,-
INR KL 220,- 220,-
Glykemie KL 100,- 100,-
Glykemie glukometrem KL 50,- 50,-
Biochemie (urea, Na, Cl, Mg, kys.močová) KL 320,- 320,-
Biochemický rozbor moči KL 200,- 200,-
  KL 50,- 50,-
CRP KL 450,- 450,-
 

Léčebné procedury fyzikální terapie, které lze zakoupit pouze na základě konzultace s lékařem.

Mechanoterapie

 Poznámka

 Cena v Kč

Ultrazvuk pulzní (5 min.) 

 • mechanické vlnění vyvolávající v ošetřované tkáni tzv. mikromasáž s následným disperzním účinkem a ohřev tkáně, což má tyto fyziologické účinky - zlepšení lokální cirkulace, zvýšení permeability kapilár, ústup bolestí z lokální ischemie, disperzní účinek, zlepšení regenerační schopnosti tkání
 •  indikován u poúrazových stavů, chronických zánětlivých onemocnění kloubů a dalších degenerativních onemocnění

KL

170,-

Kombinovaná terapie UZ + TENS (10 min.) 

 • současná aplikace ultrazvuku a elektroterapie (nf proudy, sf proudy, TENS)
 • indikací jsou svalové spasmy, spoušťové body ve svalech, HAZ

KL

170,-


Rázová vlna (1 aplikace trvající 4 min.)

 • charakterizována jako vlna s prudkým nárůstem tlaku ve velmi krátkém okamžiku a pozvolným spádem s fází malého podtlaku
 • zlepšuje regeneraci a reparaci tkání (zlepšení mikrocirkulace a metabolismu, rozpouštění kalcifikací, novotvorba cév, podpora produkce kolagenu, zlepšení buněčné permeability, analgezie)
 • indikována např. k ošetření patní ostruhy, u achillodynií, syndromu bolestivého ramene, tenisového lokte, bolestivých spoušťových bodů ve svalech
KL 310,- 

Motodlaha (15min)

KL 160,-

Motomed (15min)

KL 160,-

Elektroterapie

Aplikace střídavých proudů nízkofrekvenčních

Poznámka

Cena v Kč

Diadynamické proudy (6 min.) 

 • jedná se o stejnosměrné a střídavé (impulzní) proudy. Dle typu impulzní složky rozeznáváme různé druhy DD proudů. Intenzita proudu se nastavuje dle subjektivního pocitu klienta, ten cítí slabé brnění až mravenčení
 • účinkem je snížení bolesti, proti otoku, zvýšení prokrvení tkáně, relaxační
 • indikací jsou poúrazové stavy, artrózy a ostatní degenerativní onmocnění

KL

120,-

Träbertovy proudy (10 min.) 

 • träbertův proud je nízkofrekvenční pulzní, pravoúhlý proud o frekvenci 143 Hz intenzita se nastavuje dle subjektivního pocitu klienta až na hranici tolerance
 • účinkem je snížení bolesti, při správném provedení je popisována úleva již během aplikace a bezprostředně po ní
 • indikací jsou bolestivé stavy páteře

KL

120,-

Stimulační proudy (EG, EMS) (10 min.) 

 • elektrostimulace lze využít na svaly, které jsou z nejrůznějších příčin nefunkční nebo oslabené. Poškozený sval je nutné včas, účinně a správně stimulovat.
 • elektrogymnastika je posilování oslabených, ale nikoli denervovaných svalů pomocí dráždění pravoúhlými impulsy
 • účinkem je stahování a uvolňování svalstva za účelem jeho posílení a nápravy jeho funkce
 • indikací je ochabnutí svalů z nečinnosti (po zlomeninách, operacích), u paréz, obrn a další ...

KL

120,-

Transkutánní elektroneurostimulace - TENS (20 min.) 

 • forma nízkofrekvenční terapie využívající impulzů kratších než 1 m/s k dráždění nervových kmenů a nervových vláken
 • účinek je snížení bolesti, proti otoku
 • indikací jsou bolesti pohybového aparátu

KL

180,-   

Distanční elektroterapie

Poznámka

Cena v Kč

VAS 07 (20 min.) 

 • tvoří přechod mezi elektroterapií a magnetoterapií, využívá působení elektrického proudu, který vzniká v hloubce tkáně prostřednictvím elektromagnetické indukce
 • bezkontaktní (tj. bezelektrodový) princip podávání distanční elektroléčby výrazně omezuje kontraindikace a rizika této elektroléčebné procedury vzhledem ke klasické kontaktní elektroléčbě i vzhledem k magnetoterapii
 • hlavními účinky jsou snížení bolesti pohybového aparátu u degenerativních onemocnění (např. artrózy), urychlení hojení a regenerace otoků, uvolnění zvýšeného svalového napětí, působí hojivě při poruchách trofiky kůže (např. bércové vředy)
 • indikací jsou zlomeniny, bércové vředy, dekubity, endoprotézy, lokální osteoporóza, ICHSDKK, léze periferních nervů, algodystrofický syndrom, artrózy velkých a malých kloubů, spondylartrózy

KL

180,-   

Aplikace střídavý proudů středofrekvenčních

Poznámka

Cena v Kč

Interferenční proudy bipolární (15 min.) 

 • uvedený proud patří mezi středně frekvenční proudy, kde se intenzita nastavuje dle subjektivního pocitu klienta. Klient cítí slabé brnění až mravenčení.
 • účinkem je snížení bolesti, proti zánětu, proti otoku, zvýšení prokrvení tkáně, relaxační
 • indikací jsou funkční a organické poruchy pohybového aparátu

KL

160,-

Interferenční proudy tetrapolární (15 min.) 

KL

160,-

Izoplanární vektorové pole (15 min.) 

KL

160,-   

Magnetoterapie

Poznámka

Cena v Kč

Magnetoterapie pulsní (20 min.) 

 • pro terapeutické účely využívá biologické účinky magnetické složky elektromagnetického pole, kterými jsou vazodilatace, analgezie, účinek myorelaxační, protizánětlivý, antidematózní, urychlení hojení kostí a měkkých tkání
 • nejčastějšími indikacemi jsou degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového aparátu, fraktury a paklouby

KL

180,-   

Léčebná tělesná výchova

Poznámka

Cena v Kč

Individuální (20 min.)

 •  cvičení pod vedením kvalifikovaného fyziterapeuta zaměřené na postiženou část těla
 •  je využíváno speciálních léčebných technik a léčebných postupů

KL

270,-

Skupinová (20 min.)
 • cvičení pod vedením kvalifikovaného fyzioterapeuta vedoucí k celkovému zlepšení tělesné kondice, doplněné cvičením na míčích a s ostatními cvičebními pomůckami (overball, theraband, flexibar, bosu, SM systém)
KL 90,-
SM Systém indiviudální (20 min.)
 • cvičí se v malé skupině za pomocí pružných lan (speciální gumové expandery)
 • cvičení působí jako prevence a léčba bolestí páteře a kloubů
 • cvičení je jedinečné díky tomu, že vychází ze znalosti 3 větví svalových zřetězení, která začínají u ramen a krční páteře, spirálově se vinou kolem celého trupu, přecházejí na dolní končetiny a končí u palců nohou. Jsou-li tato spirálová zřetězení funkční, při každém kroku se aktivují a oddalují jednotlivé obratle páteře od sebe. Zvětšuje se tak prostor pro meziobratlové ploténky, ty se tak mohou regenerovat a – pokud už došlo k jejich výhřezu, při pravidelném cvičení, vracet zpět
 • cvičení umožňuje tělu návrat k přirozenému fungování svalového aparátu i celého pohybového systému. Jeho vliv se projevuje nejen tím, že mizí bolesti páteře, ale i kloubů
 • u cvičení je velkou výhodou, že aktivizuje už zmíněná spirálová zřetězení svalů, ale navíc současně protahuje zkrácené svaly a posiluje svaly oslabené

 

KL 500,-
Škola zad indiviudální (20 min.)
 • speciální cvičení s fyzioterapeutem zaměřené na boslesti zad
KL 500,-
Skupinové cvičení s fyzioterapeutem na přístrojích v tělocvičně KL 130,-
Nordic Walking - instruktáž 60 min. 
 • venkovní pohybová aktivita s holemi pro nordic walking vedoucí k celkovému zlepšení tělesné kondice s výhodou odlehčení nosných kloubů
V období zimní sezóny (od 1. 11. 2013 - 31. 3. 2014) se tato procedura neprovozuje.
KL 170,-


   

Hydroterapie s využitím přirodních léčebných zdrojů

Poznámka

Cena v Kč

Cvičení v minerálním bazénu skupinové (20 min.)

 •  aktivní procedura, při které klient cvičí v minerální vodě okolo 32°C
 •  během procedury je klient nadlehčován, tudíž nedochází k přetížení nosných kloubů se současným posílením svalového systému
 •  indikováno po operacích a úrazech pohybového aparátu, u pacientů s pokročilou artrózou nosných kloubů, u obezity

 

KL

230,-

Léčebné masáže

Poznámka

Cena v Kč

Podvodní masáž v minerální vodě celotělová (20 min.)

 • je využíván mechanický účinek proudu vody s tlakem při ústí trysky 200 - 400 kPa
 • indikací jsou poúrazové stavy, otoky a lymfatické městnání, degenerativní onemocnění pohybového aparátu

 

KL

350,-   

Terapie CO2

Poznámka

Cena v Kč

Insuflace CO2 (s. c.) 

 • aplikace medicinálního oxidu uhličitého do podkoží pomocí speciálního dávkovače
 • rozpínáním aplikovaného plynu dochází k podráždění kožních receptorů, hlavním účinkem je především snížení bolestivosti a zlepšení prokrvení v oblasti hluboko pod místem vpichu

 

KL

110,-

 

 
Poznámky:
KL - nutná konzultace s lékařem. Doporučení lékaře je platné 2 měsíce při nezměněném zdravotním stavu.
PZZ - prohlášení o zdravotní způsobilosti. U takto označených procedur požadujeme podpis prohlášení o zdravotní způsobilosti, které má platnost 1 rok od data podpisu.
Doporučení - Klientům se zdravotními obtížemi doporučujeme lékařskou konzultaci nebo vyšetření, na základě kterého určí lékař vhodnost dané procedury.
 
UPOZORNĚNÍ - před vstupem do sirné vody doporučujeme sundat veškeré šperky. Může dojít k nežádoucímu zabarvení drahých kovů
Aktuality
Speciální léčby
Balíčky procedur
Kalendář akcí
Dárkové poukazy
Vánoční dárkové poukazy
Potěšte své blízké balíčkem procedur nebo pobytem za akční ceny...

Vánoční dárkové poukazy
Adventní pobyt s recitálem Vlasty Redla
Využijte jedinečné spojení víkendového pobytu a koncertu duchovní hudby v podání Vlasty Redla a...

Adventní pobyt s recitálem Vlasty Redla
Silvestrovský pobyt 2018
Zbavte se u nás zbytku vánočního stresu a zpestřete si konec roku speciálním zážitkem v podobě silvestrovského...

Silvestrovský pobyt 2018
10% SLEVA FIRST MINUTE pro rok 2019
Vyberte si z naší nabídky pobytů a procedur pro příští rok a získejte slevu za včasnou objednávku.

10% SLEVA FIRST MINUTE pro rok 2019
Svatomartinské menu
Zveme vás na naše výtečné Svatomartinské menu 9.-11.11.2018 v restauraci Morava. Doporučujeme rezervaci...

Svatomartinské menu
Jak pomohla evropská unie a evropský sociální fond naší organizaci?
V letech 2015 - 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také z projektu „Nové...

Jak pomohla evropská unie a evropský sociální fond naší organizaci?
Kosmetika Babor v Penzionu Majorka
Vyzkoušejte naši novinku! Ke každému ošetření nabízíme masáž rukou zdarma. Jednotlivá ošetření pleti...

Kosmetika Babor v Penzionu Majorka
Den otevřených dveří Penzionu Majorka
U příležitosti 5. výročí zahájení provozu Penzionu Majorka Vás 9. 9. 2018 zveme na Den otevřených...

Den otevřených dveří Penzionu Majorka
Den s veterány 2018 - fotogalerie
V neděli 12. srpna proběhl slavnostní Den s veterány. Prohlédněte si fotky...

Den s veterány 2018 - fotogalerie
Den s veterány 2018
Sraz veteránů proběhne v neděli 12. srpna. Výstava historických automobilů, motocyklů, kol a kočárků...

Den s veterány 2018
Slatinická struna a paleta 2018
II. ročník festivalu tvořivosti proběhne 28.července. V rámci bohatého celodenního programu vystoupí...

Slatinická struna a paleta 2018
Den zdraví 2018 - fotogalerie
Lázně se tímto dnem opět připojili ke Světovému dni zdraví, který je vyhlašován Světovou zdravotnickou...

Den zdraví 2018 - fotogalerie
Novinka - Madagaskarská masáž zad
Dopřejte si i vy královskou péči od rodilé Madagaskařanky. Zaváděcí cena. Annick Dostálová a její...

Novinka - Madagaskarská masáž zad
Zahájení lázeňské sezóny - fotogalerie
31. března jsme přivítali příchod nové lázeňské sezóny...

Zahájení lázeňské sezóny - fotogalerie
Hodina Země 2018
Naše firma se připojila k celosvětové kampani Hodina Zěmě...

Hodina Země 2018
Slavnostní zahájení lázeňské sezóny
Přivítejte s námi 31. března příchod nové lázeňské sezóny.

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny
Zahřejte se v saunách
Neexistuje jednoduší způsob jak bojovat se studeným zimním obdobím...
Navštivte sauny a Privátní...

Zahřejte se v saunách
Svatební veletrh Svatba Nanečisto - Olomouc
Plánujete svatbu? Navštivte nás v sobotu 13.1. na nejvetším regionální svatebním veletrhu SVATBA...

Svatební veletrh Svatba Nanečisto - Olomouc
Zadejte datum příjezdu    
Partneři
více zde >
Kontaktujte nás
 telefon  Recepce 581 571 000
 tuzka  Napište nám
 adresa  Kde nás najdete
facebook  Facebook
Zaregistrujte se k odběru novinek
Přihlašte se a už vám neuteče žádná zpráva či speciální
nabídka. Je to zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit. Vyplněním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním novinek e-mailem.
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
Zobrazení pro mobil×