Lázně Slatinice
moderní rodinné lázně se staletou tradicí
Lázně Slatinice
English Deutsch Polski
On-line Rezervace
Nevztahuje se na komplexní/příspěvkovou lázeňskou péči a Odborný léčebný ústav.
Tento termín není z kapacitních důvodů závazný. Pokud Vámi zvolený termín není k dispozici, bude Vám nabídnut jiný termín.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Dotaz/Poptávka
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Telefon Lázně Slatinice +420 581 571 000
ÚvodLázně SlatiniceProceduryLázně SlatinicePo konzultaci

Po konzultaci s lékařem

 
Vyšetřovací výkony lékařské Poznámka
Cena rok 2018
Cena rok 2019
Konzultace lékařem   30,- 50,-
Vstupní lékařské vyšetření   400,- 400,-
Kontrolní (cílené) lékařské vyšetření   200,- 200,-
Závěrečné lékařské vyšetření včetně poučení klienta   200,- 200,-
Manuální terapie FBRL lékařem (30 min.) - čas konání procedury dle dohody s lékařem   220,- 350,-
Manuální terapie FBRL lékařem (60min.) - čas konání procedury dle dohody s lékařem   400,- 600,-
Akupunktura ucha - čas konání procedury dle dohody s odborným lékařem   200,- 200,-
       
Vyšetřovací výkony pomocné (sloužící ke sledování efektu lázeňské léčby)      
Injekce bez léčiva (intramusculárně, subkutánně) KL 30,- 30,-
Injekce do měkkých tkání KL

100,-

100,-

Kanylace periferní žíly včetně infuze KL

200,-

200,-

Funkční telemtrické EKG. KL 150,- 150,-
Funkční telemtrické TK a puls KL 20,- 20,-
Ošetření a převaz rány do 5 cm2 KL

100,-

100,-

Ošetření a převaz rány od 5do 15 cm2 KL 150,- 150,-

Katetrizace močového měchýře permanentní cévkou (mimo akutní stavy)

KL 400,- 400,-
       
Biochemické vyšetření z krve a moči (odběrové dny út + čt 6:00 - 7:00 po předchozím objednání)      
Krevní obraz bez dif. KL 150,- 150,-
INR KL 220,- 220,-
Glykemie KL 100,- 100,-
Glykemie glukometrem KL 50,- 50,-
Biochemie (urea, Na, Cl, Mg, kys.močová) KL 320,- 320,-
Biochemický rozbor moči KL 200,- 200,-
  KL 50,- 50,-
CRP KL 450,- 450,-
 

Léčebné procedury fyzikální terapie, které lze zakoupit pouze na základě konzultace s lékařem.

Mechanoterapie

 Poznámka

 Cena v Kč

Ultrazvuk pulzní (5 min.) 

 • mechanické vlnění vyvolávající v ošetřované tkáni tzv. mikromasáž s následným disperzním účinkem a ohřev tkáně, což má tyto fyziologické účinky - zlepšení lokální cirkulace, zvýšení permeability kapilár, ústup bolestí z lokální ischemie, disperzní účinek, zlepšení regenerační schopnosti tkání
 •  indikován u poúrazových stavů, chronických zánětlivých onemocnění kloubů a dalších degenerativních onemocnění

KL

170,-

Kombinovaná terapie UZ + TENS (10 min.) 

 • současná aplikace ultrazvuku a elektroterapie (nf proudy, sf proudy, TENS)
 • indikací jsou svalové spasmy, spoušťové body ve svalech, HAZ

KL

170,-


Rázová vlna (1 aplikace trvající 4 min.)

 • charakterizována jako vlna s prudkým nárůstem tlaku ve velmi krátkém okamžiku a pozvolným spádem s fází malého podtlaku
 • zlepšuje regeneraci a reparaci tkání (zlepšení mikrocirkulace a metabolismu, rozpouštění kalcifikací, novotvorba cév, podpora produkce kolagenu, zlepšení buněčné permeability, analgezie)
 • indikována např. k ošetření patní ostruhy, u achillodynií, syndromu bolestivého ramene, tenisového lokte, bolestivých spoušťových bodů ve svalech
KL 310,- 

Motodlaha (15min)

KL 160,-

Motomed (15min)

KL 160,-

Elektroterapie

Aplikace střídavých proudů nízkofrekvenčních

Poznámka

Cena v Kč

Diadynamické proudy (6 min.) 

 • jedná se o stejnosměrné a střídavé (impulzní) proudy. Dle typu impulzní složky rozeznáváme různé druhy DD proudů. Intenzita proudu se nastavuje dle subjektivního pocitu klienta, ten cítí slabé brnění až mravenčení
 • účinkem je snížení bolesti, proti otoku, zvýšení prokrvení tkáně, relaxační
 • indikací jsou poúrazové stavy, artrózy a ostatní degenerativní onmocnění

KL

120,-

Träbertovy proudy (10 min.) 

 • träbertův proud je nízkofrekvenční pulzní, pravoúhlý proud o frekvenci 143 Hz intenzita se nastavuje dle subjektivního pocitu klienta až na hranici tolerance
 • účinkem je snížení bolesti, při správném provedení je popisována úleva již během aplikace a bezprostředně po ní
 • indikací jsou bolestivé stavy páteře

KL

120,-

Stimulační proudy (EG, EMS) (10 min.) 

 • elektrostimulace lze využít na svaly, které jsou z nejrůznějších příčin nefunkční nebo oslabené. Poškozený sval je nutné včas, účinně a správně stimulovat.
 • elektrogymnastika je posilování oslabených, ale nikoli denervovaných svalů pomocí dráždění pravoúhlými impulsy
 • účinkem je stahování a uvolňování svalstva za účelem jeho posílení a nápravy jeho funkce
 • indikací je ochabnutí svalů z nečinnosti (po zlomeninách, operacích), u paréz, obrn a další ...

KL

120,-

Transkutánní elektroneurostimulace - TENS (20 min.) 

 • forma nízkofrekvenční terapie využívající impulzů kratších než 1 m/s k dráždění nervových kmenů a nervových vláken
 • účinek je snížení bolesti, proti otoku
 • indikací jsou bolesti pohybového aparátu

KL

180,-   

Distanční elektroterapie

Poznámka

Cena v Kč

VAS 07 (20 min.) 

 • tvoří přechod mezi elektroterapií a magnetoterapií, využívá působení elektrického proudu, který vzniká v hloubce tkáně prostřednictvím elektromagnetické indukce
 • bezkontaktní (tj. bezelektrodový) princip podávání distanční elektroléčby výrazně omezuje kontraindikace a rizika této elektroléčebné procedury vzhledem ke klasické kontaktní elektroléčbě i vzhledem k magnetoterapii
 • hlavními účinky jsou snížení bolesti pohybového aparátu u degenerativních onemocnění (např. artrózy), urychlení hojení a regenerace otoků, uvolnění zvýšeného svalového napětí, působí hojivě při poruchách trofiky kůže (např. bércové vředy)
 • indikací jsou zlomeniny, bércové vředy, dekubity, endoprotézy, lokální osteoporóza, ICHSDKK, léze periferních nervů, algodystrofický syndrom, artrózy velkých a malých kloubů, spondylartrózy

KL

180,-   

Aplikace střídavý proudů středofrekvenčních

Poznámka

Cena v Kč

Interferenční proudy bipolární (15 min.) 

 • uvedený proud patří mezi středně frekvenční proudy, kde se intenzita nastavuje dle subjektivního pocitu klienta. Klient cítí slabé brnění až mravenčení.
 • účinkem je snížení bolesti, proti zánětu, proti otoku, zvýšení prokrvení tkáně, relaxační
 • indikací jsou funkční a organické poruchy pohybového aparátu

KL

160,-

Interferenční proudy tetrapolární (15 min.) 

KL

160,-

Izoplanární vektorové pole (15 min.) 

KL

160,-   

Magnetoterapie

Poznámka

Cena v Kč

Magnetoterapie pulsní (20 min.) 

 • pro terapeutické účely využívá biologické účinky magnetické složky elektromagnetického pole, kterými jsou vazodilatace, analgezie, účinek myorelaxační, protizánětlivý, antidematózní, urychlení hojení kostí a měkkých tkání
 • nejčastějšími indikacemi jsou degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového aparátu, fraktury a paklouby

KL

180,-   

Léčebná tělesná výchova

Poznámka

Cena v Kč

Individuální (20 min.)

 •  cvičení pod vedením kvalifikovaného fyziterapeuta zaměřené na postiženou část těla
 •  je využíváno speciálních léčebných technik a léčebných postupů

KL

270,-

Skupinová (20 min.)
 • cvičení pod vedením kvalifikovaného fyzioterapeuta vedoucí k celkovému zlepšení tělesné kondice, doplněné cvičením na míčích a s ostatními cvičebními pomůckami (overball, theraband, flexibar, bosu, SM systém)
KL 90,-
SM Systém indiviudální (20 min.)
 • cvičí se v malé skupině za pomocí pružných lan (speciální gumové expandery)
 • cvičení působí jako prevence a léčba bolestí páteře a kloubů
 • cvičení je jedinečné díky tomu, že vychází ze znalosti 3 větví svalových zřetězení, která začínají u ramen a krční páteře, spirálově se vinou kolem celého trupu, přecházejí na dolní končetiny a končí u palců nohou. Jsou-li tato spirálová zřetězení funkční, při každém kroku se aktivují a oddalují jednotlivé obratle páteře od sebe. Zvětšuje se tak prostor pro meziobratlové ploténky, ty se tak mohou regenerovat a – pokud už došlo k jejich výhřezu, při pravidelném cvičení, vracet zpět
 • cvičení umožňuje tělu návrat k přirozenému fungování svalového aparátu i celého pohybového systému. Jeho vliv se projevuje nejen tím, že mizí bolesti páteře, ale i kloubů
 • u cvičení je velkou výhodou, že aktivizuje už zmíněná spirálová zřetězení svalů, ale navíc současně protahuje zkrácené svaly a posiluje svaly oslabené

 

KL 500,-
Škola zad indiviudální (20 min.)
 • speciální cvičení s fyzioterapeutem zaměřené na boslesti zad
KL 500,-
Skupinové cvičení s fyzioterapeutem na přístrojích v tělocvičně KL 130,-
Nordic Walking - instruktáž 60 min. 
 • venkovní pohybová aktivita s holemi pro nordic walking vedoucí k celkovému zlepšení tělesné kondice s výhodou odlehčení nosných kloubů
V období zimní sezóny (od 1. 11. 2013 - 31. 3. 2014) se tato procedura neprovozuje.
KL 170,-


   

Hydroterapie s využitím přirodních léčebných zdrojů

Poznámka

Cena v Kč

Cvičení v minerálním bazénu skupinové (20 min.)

 •  aktivní procedura, při které klient cvičí v minerální vodě okolo 32°C
 •  během procedury je klient nadlehčován, tudíž nedochází k přetížení nosných kloubů se současným posílením svalového systému
 •  indikováno po operacích a úrazech pohybového aparátu, u pacientů s pokročilou artrózou nosných kloubů, u obezity

 

KL

230,-

Léčebné masáže

Poznámka

Cena v Kč

Podvodní masáž v minerální vodě celotělová (20 min.)

 • je využíván mechanický účinek proudu vody s tlakem při ústí trysky 200 - 400 kPa
 • indikací jsou poúrazové stavy, otoky a lymfatické městnání, degenerativní onemocnění pohybového aparátu

 

KL

350,-   

Terapie CO2

Poznámka

Cena v Kč

Insuflace CO2 (s. c.) 

 • aplikace medicinálního oxidu uhličitého do podkoží pomocí speciálního dávkovače
 • rozpínáním aplikovaného plynu dochází k podráždění kožních receptorů, hlavním účinkem je především snížení bolestivosti a zlepšení prokrvení v oblasti hluboko pod místem vpichu

 

KL

110,-

 

 
Poznámky:
KL - nutná konzultace s lékařem. Doporučení lékaře je platné 2 měsíce při nezměněném zdravotním stavu.
PZZ - prohlášení o zdravotní způsobilosti. U takto označených procedur požadujeme podpis prohlášení o zdravotní způsobilosti, které má platnost 1 rok od data podpisu.
Doporučení - Klientům se zdravotními obtížemi doporučujeme lékařskou konzultaci nebo vyšetření, na základě kterého určí lékař vhodnost dané procedury.
 
UPOZORNĚNÍ - před vstupem do sirné vody doporučujeme sundat veškeré šperky. Může dojít k nežádoucímu zabarvení drahých kovů
Aktuality
Speciální léčby
Balíčky procedur
Kalendář akcí
Dárkové poukazy
Svatomartinské menu
Zveme vás na naše výtečné Svatomartinské menu 9.-11.11.2018 v restauraci Morava. Doporučujeme rezervaci...

Svatomartinské menu
Jak pomohla evropská unie a evropský sociální fond naší organizaci?
V letech 2015 - 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také z projektu „Nové...

Jak pomohla evropská unie a evropský sociální fond naší organizaci?
Kosmetika Babor v Penzionu Majorka
Vyzkoušejte naši novinku! Ke každému ošetření nabízíme masáž rukou zdarma. Jednotlivá ošetření pleti...

Kosmetika Babor v Penzionu Majorka
Den otevřených dveří Penzionu Majorka
U příležitosti 5. výročí zahájení provozu Penzionu Majorka Vás 9. 9. 2018 zveme na Den otevřených...

Den otevřených dveří Penzionu Majorka
Den s veterány 2018 - fotogalerie
V neděli 12. srpna proběhl slavnostní Den s veterány. Prohlédněte si fotky...

Den s veterány 2018 - fotogalerie
Den s veterány 2018
Sraz veteránů proběhne v neděli 12. srpna. Výstava historických automobilů, motocyklů, kol a kočárků...

Den s veterány 2018
Slatinická struna a paleta 2018
II. ročník festivalu tvořivosti proběhne 28.července. V rámci bohatého celodenního programu vystoupí...

Slatinická struna a paleta 2018
Den zdraví 2018 - fotogalerie
Lázně se tímto dnem opět připojili ke Světovému dni zdraví, který je vyhlašován Světovou zdravotnickou...

Den zdraví 2018 - fotogalerie
Novinka - Madagaskarská masáž zad
Dopřejte si i vy královskou péči od rodilé Madagaskařanky. Zaváděcí cena. Annick Dostálová a její...

Novinka - Madagaskarská masáž zad
Zahájení lázeňské sezóny - fotogalerie
31. března jsme přivítali příchod nové lázeňské sezóny...

Zahájení lázeňské sezóny - fotogalerie
Hodina Země 2018
Naše firma se připojila k celosvětové kampani Hodina Zěmě...

Hodina Země 2018
Slavnostní zahájení lázeňské sezóny
Přivítejte s námi 31. března příchod nové lázeňské sezóny.

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny
Zahřejte se v saunách
Neexistuje jednoduší způsob jak bojovat se studeným zimním obdobím...
Navštivte sauny a Privátní...

Zahřejte se v saunách
Svatební veletrh Svatba Nanečisto - Olomouc
Plánujete svatbu? Navštivte nás v sobotu 13.1. na nejvetším regionální svatebním veletrhu SVATBA...

Svatební veletrh Svatba Nanečisto - Olomouc
Svatomartinská husa a víno
Přijďte si k nám odpočinout a vychutnat jedny z nejtradičnějších podzimních lahůdek...

Svatomartinská husa a víno
Lázeňský den zdraví II. s Rock & Roll bandem Marcela Woodmana - fotogalerie
Na fotky z druhého Lázeňského dne zdraví se můžete podívat zde...

Lázeňský den zdraví II. s Rock & Roll bandem Marcela Woodmana - fotogalerie
Veterán rallye Z lázní do lázní 2017 - fotogalerie
Letošní ročník tohoto svátku všech milovníku starých strojů se opravdu vydařil...

Veterán rallye Z lázní do lázní 2017 - fotogalerie
Slatinická sedmička 2017 - fotogalerie
V sobotu 5. srpna proběhl v areálu lázní charitativní vytrvalostní běh na podporu onkologické kliniky...

Slatinická sedmička 2017 - fotogalerie
Zadejte datum příjezdu    
Žádná akce v kalendáři není...
Partneři
více zde >
Kontaktujte nás
 telefon  Recepce 581 571 000
 tuzka  Napište nám
 adresa  Kde nás najdete
facebook  Facebook
Zaregistrujte se k odběru novinek
Přihlašte se a už vám neuteče žádná zpráva či speciální
nabídka. Je to zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit. Vyplněním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním novinek e-mailem.
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
Zobrazení pro mobil×