Upozorňovací lišta
Lázně Slatinice

Historie Lázní Slatinice | Lázně Slatinice

Historie Lázní Slatinice sahá až do 16. století. Prvním "lázeňským hostem" byl jistý vladyka Šimon z Nadějova. Již v roce 1580 proslulý moravský lékař Tomáš Jordán z Klausenburka označil ve své knize zdejší prameny jako léčebné.
 
V roce 1714 měly lázně již 7 pokojů. Ke stavbě modernější lázeňské budovy mělo dojít v roce 1725, ale stavba byla odsunuta kvůli výstavbě zdejšího Lichtenštejnského hospodářského dvora, která si vyžádala větších finančních nákladů, než se původně očekávalo.
 
Lázně Slatinice - výhody
Stavba lázní započala v roce 1731 a to přímo u léčebného pramene, kde byly dokonce položeny základy. Stavba nebyla nikdy dokončena. Jedním z hlavních důvodů bylo, že stavba na mokré půdě, skoro močále, by si vyžádala daleko větší náklady.
 
Proto byl nakonec nový lázeňský dům postaven až v roce 1733 na současném místě. Původní architekturu si můžete prohlédnout i dnes, kdy v historické budově je umístěna jídelna, restaurace, balneoprovoz a místnosti pro léčebné procedury.
Lázně Slatinice - výhody

Do roku 1790 se nalézaly lázně v nedobrém, zchátralém stavu, což bylo hlavně způsobeno malými vynosy z jejich provozu. Až roku 1792 byly objekty opraveny a při opravách byl kladen důraz na zvýšení komfortu pacientů, jejich pohodlí a zajištění čistoty.

V následujících letech slavil provoz v lázních střídavě úspěchy a neúspěchy a několikrát změnily i majitele. Během první světové války lázně zabrala Vojenská správa a provozovala v nich vojenský lazaret. V průběhu války se v lázních léčilo průběžně 100 vojáků.

Od roku 1919 lázně několikrát změní svého majitele, kteří lázně postupně opravují, rozšiřují a dovybavují zařízením sloužícím k pohodlí pacientů.

 

Lázně Slatinice - výhody

V roce 1947 dochází k jejich znárodnění a v roce 1964 jsou lázně předány Československým státním lázním Teplice nad Bečvou. Pod názvem Léčebna Slatinice jsou provozovány až do roku 1993 a postupně dochází k navyšování kapacit klientů.

V roce 1994 mění lázně svého majitele a v roce 1996 vzniká akciová společnost Lázně Slatinice a.s. K poslední změně majitele lázní dochází v roce 2000. Novými majiteli se stávají pan Ing. Jiří Vybíral a pan Bc. Viktor Vybíral, kteří zakoupili akcie lázní.

V letech 2000 až 2018 procházejí lázně významnou rekonstrukcí až do současné podoby.


Podrobnější faktografie
Lázně Slatinice - výhody

Obrazová historie Lázní Slatinice

FoltýnLS38LS37LS36LS35LS34LS33LS32LS31LS30LS29LS28LS27LS26LS25LS24LS23LS22LS21LS20LS19LS18LS17LS16LS15LS14LS13LS12LS11LS10LS09LS08LS07LS06LS05LS04LS03LS02LS01LS27
Lázeňský dům Balnea ve Slatinicích hodnocení