Lázně Slatinice
moderní rodinné lázně se staletou tradicí
Lázně Slatinice
English Deutsch Polski
On-line Rezervace
Nevztahuje se na komplexní/příspěvkovou lázeňskou péči a Odborný léčebný ústav.
Tento termín není z kapacitních důvodů závazný. Pokud Vámi zvolený termín není k dispozici, bude Vám nabídnut jiný termín.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Dotaz/Poptávka
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Telefon Lázně Slatinice +420 581 571 000
ÚvodLázně SlatiniceObchodní podmínkyLázně SlatiniceObchodní podmínky dárkové poukazy

Obchodní podmínky dárkové poukazy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

 1. Společnost Lázně Slatinice a.s., se sídlem Slatinice č. p. 29, 783 42 Slatinice (dále jen „LS“) poskytuje v místě svého sídla služby blíže uvedené na jejích internetových stránkách www.lazneslatinice.cz. Tyto služby umožňuje čerpat i osobám, které jsou držiteli dárkových poukazů.
 2. Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů LS upravují objednávání a vystavování dárkových poukazů, platbu dárkových poukazů, čerpání služeb uvedených v dárkových poukazech, platnost dárkových poukazů, změny a vrácení dárkových poukazů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů LS jsou vystaveny v elektronické podobě na internetových stránkách LS www.lazneslatinice.cz, kde je také možné provést objednávku dárkového poukazu.
 

IIOBJEDNÁVÁNÍ A VYSTAVOVÁNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 1. Dárkový poukaz je možné objednat osobně, telefonicky, poštou nebo e-mailem.
 2. Dárkový poukaz vystavují LS na dohodnutý finanční obnos, lázeňské procedury nebo pobyty dle objednávky objednatele.
 3. Dárkový poukaz vystavený na lázeňské procedury nelze využít pro čerpání zvýhodněných balíčků obsahujících stravovací služby.
 4. Pro objednatele dárkových poukazů jsou závazné informace, údaje a pokyny uvedené v:
  - těchto všeobecných obchodních podmínkách prodeje dárkových poukazů LS
  - potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu, které od LS obdrží společně s podklady k provedení platby za dárkový poukaz.
 5. Dárkový poukaz je zasílán elektronicky zcela zdarma a objednatel má možnost si dárkový poukaz sám vytisknout. Při poštovním zasílání na korespondenční adresu uvedenou v objednávce je k hodnotě dárkového poukazu připočítán poplatek za písemné zpracování poukazu ve výši 50,- Kč. Možný je také osobní odběr v LS.
 6. Objednatel dárkového poukazu je povinen bezodkladně po jeho doručení zkontrolovat vystavený dárkový poukaz. Případné nesrovnalosti v něm uvedené oznámit LS (tel.: 581 571 000, 
 7. e-mail: pobyty@lazneslatinice.cz). Pokud tak objednatel dárkového poukazu neučiní, nebudou nesrovnalosti při příjezdu osoby, která bude čerpat služby uvedené v dárkovém poukazu, zohledněny.
 

IIIPLATBA DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 1. Platbu za dárkový poukaz je objednatel dárkového poukazu povinen v plném rozsahu provést vždy předem před zahájením čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu, a to buď převodem na číslo účtu LS dle údajů k platbě nebo v hotovosti nebo platební kartou na recepci LS. Nebude-li platba za dárkový poukaz provedena, jsou LS oprávněny odmítnout poskytnutí služeb uvedených v dárkovém poukazu.

 

VČERPÁNÍ SLUŽEB UVEDENÝCH V DÁRKOVÝCH POUKAZECH A PLATNOST DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 1. V případě, že je dárkový poukaz vystaven na konkrétní peněžitou hodnotu, může držitel dárkového poukazu čerpat služby průběžně, přičemž o každém čerpání je proveden zápis.
 2. Pokud je dárkový poukaz vystaven na konkrétní pobyt či balíček služeb, je nutné služby na něm uvedené čerpat jednorázově. Průběžné čerpání služeb není možné.
 3. Dárkový poukaz je platný v případě, že je zcela uhrazen, opatřen variabilním číslem, datem platnosti
 4. a předmětem čerpání.
 5. Čerpání služeb dle dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu, tj. u pobytu minimálně 30 kalendářních dnů předem, u lázeňských procedur min. 10 kalendářních dnů předem.
 6. Služby uvedené v dárkovém poukazu je možno čerpat pouze v době platnosti dárkového poukazu. Po uplynutí doby platnosti dárkovém poukazu nelze nevyčerpanou částku ani její část zpětně proplatit či nahradit jinými službami. Pokud se klient na rezervovaný termín služby bez omluvy nedostaví, hodnota objednané služby propadá bez náhrady.
 7. Nebude-li v době platnosti dárkového poukazu možno čerpat služby v něm uvedené z důvodu plných kapacit LS, bude držiteli dárkového poukazu umožněno čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu i po uplynutí jeho platnosti a to v nejbližším volném termínu volných kapacit LS (zde je nutná včasná telefonická či emailová domluva s LS).
 8. Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním služby odevzdat na recepci LS.
 

VZMĚNY A VRÁCENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 1. Převyšuje-li cena vybraných služeb hodnotu dárkového poukazu, lze ji doplatit v hotovosti nebo platební kartou v LS.
 2. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.
 3. Služby uvedené v dárkovém poukazu jsou pevně dány a nelze je měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb LS. Výjimku tvoří změny odůvodněné zdravotními omezeními osoby, která služby z dárkového poukazu čerpá.
 4. Dárkový poukaz není vystavován jako cenina. Při případném poškození nebo ztrátě dárkového poukazu lze vystavit jeho duplikát, avšak výhradně za podmínky, že žadatelem o vydání duplikátu dárkového poukazu bude prokázáno provedení platby za dárkový poukaz.
 5. Pokud byla smlouva o koupi dárkového poukazu uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (tj. telefonicky nebo e-mailem), je možno dárkový poukaz bez uvedení důvodu vrátit ve lhůtě 
 6. 14 dnů ode dne následujícího po provedení platby, přičemž objednateli bude vrácena částka zaplacená za dárkový poukaz bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vráceného dárkového poukazu. Vrácení dárkového poukazu je nutné provést vždy písemně na e-mailovou adresu pobyty@lazneslatinice.cz nebo poštou na adresu sídla LS, a to doporučeným dopisem před uplynutím příslušné doby. Platba ceny za dárkový poukaz bude vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
 7. Dárkový poukaz je přenosný, v případě nemožnosti vyčerpat dárkový poukaz v termínu platnosti je možné předat poukaz třetí osobě, která může využít služby uvedené na poukazu či zvolit jiný (náhradní) termínu čerpání služeb uvedených na poukazu, avšak vždy v rámci délky platnosti dárkového poukazu.

 

Ve Slatinicích dne 18. 3. 2018

Zpracovala: Ing. Hana Concepcionová

Aktuality
Speciální léčby
Balíčky procedur
Kalendář akcí
Dárkové poukazy
Svatomartinské menu
Zveme vás na naše výtečné Svatomartinské menu 9.-11.11.2018 v restauraci Morava. Doporučujeme rezervaci...

Svatomartinské menu
Jak pomohla evropská unie a evropský sociální fond naší organizaci?
V letech 2015 - 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také z projektu „Nové...

Jak pomohla evropská unie a evropský sociální fond naší organizaci?
Kosmetika Babor v Penzionu Majorka
Vyzkoušejte naši novinku! Ke každému ošetření nabízíme masáž rukou zdarma. Jednotlivá ošetření pleti...

Kosmetika Babor v Penzionu Majorka
Den otevřených dveří Penzionu Majorka
U příležitosti 5. výročí zahájení provozu Penzionu Majorka Vás 9. 9. 2018 zveme na Den otevřených...

Den otevřených dveří Penzionu Majorka
Den s veterány 2018 - fotogalerie
V neděli 12. srpna proběhl slavnostní Den s veterány. Prohlédněte si fotky...

Den s veterány 2018 - fotogalerie
Den s veterány 2018
Sraz veteránů proběhne v neděli 12. srpna. Výstava historických automobilů, motocyklů, kol a kočárků...

Den s veterány 2018
Slatinická struna a paleta 2018
II. ročník festivalu tvořivosti proběhne 28.července. V rámci bohatého celodenního programu vystoupí...

Slatinická struna a paleta 2018
Den zdraví 2018 - fotogalerie
Lázně se tímto dnem opět připojili ke Světovému dni zdraví, který je vyhlašován Světovou zdravotnickou...

Den zdraví 2018 - fotogalerie
Novinka - Madagaskarská masáž zad
Dopřejte si i vy královskou péči od rodilé Madagaskařanky. Zaváděcí cena. Annick Dostálová a její...

Novinka - Madagaskarská masáž zad
Zahájení lázeňské sezóny - fotogalerie
31. března jsme přivítali příchod nové lázeňské sezóny...

Zahájení lázeňské sezóny - fotogalerie
Hodina Země 2018
Naše firma se připojila k celosvětové kampani Hodina Zěmě...

Hodina Země 2018
Slavnostní zahájení lázeňské sezóny
Přivítejte s námi 31. března příchod nové lázeňské sezóny.

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny
Zahřejte se v saunách
Neexistuje jednoduší způsob jak bojovat se studeným zimním obdobím...
Navštivte sauny a Privátní...

Zahřejte se v saunách
Svatební veletrh Svatba Nanečisto - Olomouc
Plánujete svatbu? Navštivte nás v sobotu 13.1. na nejvetším regionální svatebním veletrhu SVATBA...

Svatební veletrh Svatba Nanečisto - Olomouc
Svatomartinská husa a víno
Přijďte si k nám odpočinout a vychutnat jedny z nejtradičnějších podzimních lahůdek...

Svatomartinská husa a víno
Lázeňský den zdraví II. s Rock & Roll bandem Marcela Woodmana - fotogalerie
Na fotky z druhého Lázeňského dne zdraví se můžete podívat zde...

Lázeňský den zdraví II. s Rock & Roll bandem Marcela Woodmana - fotogalerie
Veterán rallye Z lázní do lázní 2017 - fotogalerie
Letošní ročník tohoto svátku všech milovníku starých strojů se opravdu vydařil...

Veterán rallye Z lázní do lázní 2017 - fotogalerie
Slatinická sedmička 2017 - fotogalerie
V sobotu 5. srpna proběhl v areálu lázní charitativní vytrvalostní běh na podporu onkologické kliniky...

Slatinická sedmička 2017 - fotogalerie
Zadejte datum příjezdu    
Žádná akce v kalendáři není...
Partneři
více zde >
Kontaktujte nás
 telefon  Recepce 581 571 000
 tuzka  Napište nám
 adresa  Kde nás najdete
facebook  Facebook
Zaregistrujte se k odběru novinek
Přihlašte se a už vám neuteče žádná zpráva či speciální
nabídka. Je to zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit. Vyplněním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním novinek e-mailem.
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
Zobrazení pro mobil×